NAJEM

1. Znalezienie najemcy
2. Podpisanie umowy
3. Protokół zdawczo-odbiorczy