PODNAJEM

  1. Znalezienie najemcy
  2. Podpisanie umowy
  3. Protokół zdawczo – odbiorczy
  4. Opieka na czas trwania umowy
  5. Rozwiązywanie problemów
  6. Comiesięczne wizytacje
  7. GWARANCJA CZYNSZU