Wzory umów

Każdy ze wzorów, który kupujesz jednorazowo, wykorzystujesz wielokrotnie.

  • umowa podnajmu mieszkania
  • umowa najmu mieszkania
  • umowa najmu pokoju
  • umowa o świadczenie usługi zarządzania mieszkaniem
  • umowa pośrednictwa kupna
  • umowa pośrednictwa sprzedaży
  • ogólne warunki najmu (załącznik do każdej umowy najmu)

Wszystkie dokumenty są dostępne w wersji polskiej oraz angielskiej. Aby otrzymać wybrany wzór, należy wpłacić minimum 70 zł.
Całkowity dochód ze sprzedaży wzorów umów przeznaczam na pomoc Marcie.